7 z 10 Čechů si uvědomuje důležitost imunity, její podpoře se ale věnuje jen 19 % z nás

Přestože 48 % lidí si je vědomo, že střeva jsou nejdůležitějším orgánem, co se imunity týče, jen málokdo se pečlivě věnuje ochraně jejich zdraví. Ve střevech se přitom nachází 70 % imunitních buněk. Jak je pro nás důležitý imunitní systém a jestli náš přístup nějak změnila pandemie koronaviru, co děláme pro jeho ochranu a posilování, ale také pro obranyschopnost organismu našich dětí, jaké jsou postoje k prevenci nebo jaké volíme nejúčinnější prostředky, jimiž zdraví našich střev chráníme či obnovujeme? Názory dospělých Čechů na tato témata zjišťoval průzkum, který pro značku Biopron v červenci zpracovala agentura Nielsen Admosphere.

Imunita je důležitá, její podporu ale podceňujeme

Průzkum nám potvrdil, že téma zdraví a imunity ve společnosti výrazně rezonuje a tento trend ještě umocnila pandemie koronaviru. Pro posílení zdraví se nejčastěji snažíme nestresovat se a být v dobré psychické pohodě a často také bereme vitaminy. V čem ale mají Češi rezervy, je prevence, které se pečlivě věnují jen dva z deseti respondentů,“ říká Michaela Baštová, Brand Manager Biopron ze společnosti STADA. „V průzkumu nás mile překvapilo, že hned polovina účastníků správně označila střeva za nejdůležitější orgán pro funkční obranyschopnost, ve kterém se nachází až 70% imunitních buněk. Z těch, co vědí, jak o střeva vhodně pečovat a jak pečovat o střevní mikroflóru, , užívá probiotika celá polovina dotázaných,“ dodává Baštová.

Co tedy průzkum prozradil? Celkem 70 % respondentů odpovědělo, že se o téma obranyschopnosti organismu zajímá. 4 z 10 Čechů přiznali, že se o imunitu začali zajímat více v návaznosti na pandemii koronaviru.

Pokud jde o hodnocení vlastní obranyschopnosti, většina z nás (59 %) považuje její stav za dobrý nebo skvělý, 9 % jej hodnotí jako špatný. Hned polovina účastníků průzkumu také uvedla, že užívá probiotika.

 

Snažíme se vyhýbat stresu, zdravě jíst, užívat vitamíny a pečovat o střevní mikroflóru

Absenci stresu (96 %), zdravou stravu (93 %) a vitaminy  (89 %) také vnímáme jako nejdůležitější faktory budující obranyschopnost. Hned na čtvrtém místě byla zmiňována střevní mikroflóra a střeva (87 % dotázaných), ve kterých se nachází většina imunitních buněk. 

Protože si důležitost obranyschopnosti organismu uvědomujeme poměrně výrazně, je celkem logické, že k péči o imunitu vedeme i své děti. Takto odpovědělo 87 % účastníků průzkumu. Činnosti, jež dětem doporučujeme, také víceméně kopírují, co pro silnou imunitu děláme my, tedy udržování duševní pohody či zdravá strava. Výjimkou je cvičení a pohyb, k nimž své potomky vede 88 % rodičů, což je víc než u samotných dospělých.

O nejdůležitější orgán pro imunitu pečujeme málo

Polovina z dotázaných uvedla, že nejdůležitějším orgánem pro obranyschopnost jsou střeva. Na druhém místě se s odstupem umístilo srdce (16 %). Celých 43 % účastníků prozradilo, že se potýkají se střevními problémy, nejčastěji s průjmem a nadýmáním. I když zažívací problémy trápí skoro každého druhého Čecha, k tomu, jak jim předcházet, se stavíme poměrně vlažně. Přesto, že většina respondentů souhlasila, že je prevence důležitá, považuje svůj přístup za pečlivý jen 19 % dotázaných. Střeva pak za nejdůležitější orgán považuje 54 % respondentů proto, že vědí, že se tu tvoří až 70 % imunitních buněk.

Hned 50 % účastníků dotazování také prozradilo, že probiotika neužívá vůbec nebo neví, co to je. U zbytku byla nejčastější odpověď občas (28 %) anebo po konzumaci antibiotik (25 %). Mezi další důvody respondenti zařazovali doporučení odborníka při obtížích se zažíváním či jako vhodnou podporu při cestování.

Biopron jako nejčastěji spontánně jmenovaná značka probiotik

Poslední část průzkumu byla zaměřena na péči o střevní mikroflóru a probiotické doplňky stravy. 6 z 10 Čechů tvrdí, že vědí, jak se o svá střeva správně starat. Nejčastěji uvádějí správný pitný režim, dostatek ovoce a zeleniny a dostatek pohybu. Užívání probiotik jmenovalo 22 % dotázaných. Při otázce, jaká značka probiotik se účastníkům vybaví jako první, jednoznačně zvítězil Biopron, který spontánně jmenovalo 11 % všech respondentů.

Dotazování k průzkumu pro značku Biopron proběhlo od 13. do 18. 7. Dotazník byl připraven agenturou MSL, samotné dotazování bylo realizováno agenturou Nielsen Admosphere a využilo Českého národního panelu a metodu CAWI. Cílovou skupinou byli všichni dospělí uživatelé 18 + s přístupem k internetu. Sesbíraná data byla následně zorganizována, interpretována a prezentována agenturou MSL.